Loading... Loading...

Services

Архитектура

 • Предпроектно проучване и анализ на имота

 • Ескизно - концептуална разработка

 • Идеен проект

 • Технически проект по всички специалности

 • Работен проект

 • Детайли

 • Количествена сметка

Интериорен дизайн

 • Изготвяне на подробно задание и анализ на нуждите

 • Визуална концепция - идеен проект

 • Техническа документация

 • Работни детайли за изпълнение на ремонта

 • Детайлни чертежи за изработка на мебелите

 • Спецификация на материалите

 • Количествени сметки

Надзор и изпълнение

 • Пълно планиране на изпълнението

 • Подробно бюджетиране за всички елементи

 • Избор на подизпълнители и доставчици

 • Контрол и управление на всички подизпълнители

 • Организация на поръчките и доставките

 • Доставки и монтаж на продуктите, заложени в проекта

 • Завършване на проекта до последния детайл